Проект рішення Про Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у с. Михайлівка

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Нововоронцовського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

2013 №

с. Михайлівка

 

Про Положення про облік і використання

безхазяйного майна та відумерлої

спадщини у с. Михайлівка

 

Керуючись ст.ст. 335, 1277 Цивільного кодексу України, Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5 та ст.ст. 29, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у с.Михайлівка (додаток 1).   

2. Створити комісію , яка відповідно до Положення наділяється повноваженнями та має обов’язки щодо надання інформації, обліку, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території сільської ради.

 3. Секретарю сільської ради, дане рішення оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста із земельних питань сільської ради Довгого І.М.

 

 

 

 Сільський голова                                                                                   Є.М.Наконечний

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому сільської ради

від №

 

Положення про облік і використання безхазяйного майна

та відумерлої спадщини у с. Михайлівка

 

1. Загальні визначення

      Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, законів України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою врегулювання відносин щодо виявлення , взяття на облік , збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

Для цілей цього Положення застосовуються наступні визначення:

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

уповноважений орган –виконавчий комітет сільської ради, якому надаються повноваження згідно із цим Положенням ;

нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки;

рухоме майно – стаціонарні малі архітектурні форми (кіоски, павільйони тощо), спеціальні конструкції зовнішньої реклами.

 

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини.

2.1. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий чи яке ніким не успадковане, зобов’язані повідомити про таке майно уповноважений орган.2.2. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків , комунальні підприємства , депутати сільської ради зобов’язані відповідно до своїх повноважень вживати заходи щодо виявлення об’єктів, які утримуються безгосподарно та щомісяця направляти перелік таких об’єктів із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин.

2.3. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об’єкт та технічної документації в бюро технічної інвентаризаці та (або) до відділу Держземагенства у Нововоронцовському районі.

2.4. У ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання: – технічний стан об’єкта; – можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням; для об’єктів житлового фонду – придатність для проживання; – пропозиції щодо подальшого використання об’єкта;

- інші питання.

2.5. Комісійне обстеження здійснюється комісією сільської ради та завершується складанням акта обстеження об’єкта із зазначенням місцезнаходження, технічного стану та іншої інформації. 2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об’єкт з метою використання земельної ділянки, на якій він був розташований. 2.7. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.  2.8. При потребі уповноважений органнаправляє запити до Херсонського регіонального відділення Фонду державного майна, суб’єктів господарювання з метою встановлення власника нерухомого майна.

 

3. Облік безхазяйного нерухомого майна

3.1. Після комісійного обстеження об’єкту уповноважений орган направляє листа у бюро технічної інвентаризації про прийняття на облік безхазяйного нерухомого майна. 3.2. Бюро технічної інвентаризації : – перевіряє відсутність суперечностей між зверненням уповноваженого органу та вже зареєстрованими правами на об’єкт нерухомості, іншою наявною інформацією на підприємстві за даними архівного обліку; – у разі необхідності проводить технічну інвентаризацію, виготовляє інвентарну справу; – встановлює необхідність присвоєння об’єкту поштової адреси. 3.3. Не пізніше 20-ти днів після отримання листа бюро технічної інвентаризації складає Акт опису об’єкта нерухомого майна, довідку про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна за умови забезпечення доступу для обстеження об’єкта та направляє запит до сільської ради про можливість взяття на облік зазначеного об’єкта. 3.4. Після проведення правової експертизи наданих документів виконком сільської ради готує та направляє у бюро технічної інвентаризації висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або ініціює звернення до суду щодо припинення права власності на майно. 3.5. Бюро технічної інвентаризації у 15-ти денний термін приймає на облік безхазяйне нерухоме майно та повідомляє про це уповноважений орган. 3.6. Технічна інвентаризація об’єкта здійснюється з обов’язковою участю виконкому сільської ради, комунального підприємства по обслуговуванню комунального житлового фонду і благоустрою території .

3.7. Органи, зазначені в пункті 3.6. Положення, зобов’язані забезпечити доступ для проведення технічної інвентаризації та обстеження об’єкта та, за необхідності, запрошують з цією метою для забезпечення правопорядку представників РВ УМВС.  3.8. При необхідності на підставі наданої бюро технічної інвентаризації інформації виконком сільської ради присвоює безхазяйному об’єкту поштову адресу. 3.9. Уповноважений орган розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у районній газеті «Вісті».

3.10. Під час обліку нерухомого майна як безхазяйного, зняття бюро технічної інвентаризації з обліку такого майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету сільської ради. 3.11. Про зняття з обліку безхазяйного майна бюро технічної інвентаризації” у 5-ти денний термін письмово повідомляє уповноважений орган. 3.12. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган протягом 10 днів готує заяву до суду про передачу майна у комунальну власність територіальної громади с.Михайлівка .

 

4. Облік відумерлої спадщини

4.1. Об’єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цього може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь), тощо, складені виконкомом сільської ради. Якщо буде встановлено, що квартирою (будинком) заволоділи особи без належних правових підстав, така інформація з підтверджуючими документами негайно надається уповноваженому органу.

4.2. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважені органиможуть ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноважений орган самостійно після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності: – до районного відділу реєстрації актів цивільного стану – щодо

підтвердження факту смерті; – до відділу паспортного контролю РВ УМВС – щодо встановлення місця проживання (перебування); – в бюро технічної інвентаризації – щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт;  – до інших установ у разі потреби.  На підставі звернення уповноваженого органу бюро технічної інвентаризації здійснює технічну інвентаризацію об’єкта у тому ж порядку, що і безхазяйного майна.

 4.4. Житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників квартир зобов’язані повідомляти уповноважений орган про всі факти переходу права власності (реєстрації місця проживання громадян) у будинках (квартирах), які обліковуються як відумерла спадщина, для аналізу правомірності підстав набуття права власності.

4.5. Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади с.Михайлівка або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

5. Використання безхазяйного нерухомого майна та об’єктів відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

5.1. Протягом одного року, з моменту постановки на облік майна до моменту визначення його власника дозволити надавати це майно у користування іншим особам, згідно із діючим законодавством України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

5.2. Передача нерухомого майна у користування юридичним чи фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому сільської ради.

5.3. Після прийняття на облік об’єктів житлового фонду (квартир, будинків або їх частин), визнаних придатними для проживання, інформація про них передається спеціалісту із земельних питань сільської ради , який контролює питання розподілу житла, для підбору кандидатур, яким може бути надане житло на умовах тимчасового користування.

5.4. Підготовку проектів рішень виконкому сільської ради про передачу у тимчасове користування виявленого майна здійснює спеціаліст із земельних питань, який контролює питання розподілу житла.

5.5. На підставі прийнятого рішення виконком сільської ради укладає договір користування майном. Обов’язковою умовою договору є оплата житлово-комунальних послуг протягом усього строку користування майном та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

5.6. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у користування.

5.7. Поліпшення об’єкта, переданого у користування під час знаходження його на обліку, територіальною громадою не відшкодовуються.

 5.8. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини забезпечує утримання у належному санітарному стані присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі і споруди, не передані у користування.

 

6. Реєстрація права комунальної власності

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності виконком сільської ради подає його для державної реєстрації права власності територіальної громади с.Михайлівка у бюро технічної інвентаризації.

6.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів сільського бюджету.

 

7. Облік рухомого безхазяйного майна

7.1. Інформація про рухоме майно (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами), від якого відмовився власник або власник якого невідомий, збирається сільською радою.

7.2. Уповноважений орган веде облік, розміщує оголошення про знайдене безхазяйне майно у газеті «Вісті» та вживає заходи щодо встановлення власника майна. Рухоме майно переходить у власність територіальної громади: – якщо власник рухомого майна відмовиться від нього; – якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник не заявить про своє право на майно; – якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник майна не буде знайдений.  7.3. Підставою набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення сільської ради.

 

8. Використання майна, переданого до комунальної власності

8.1.Органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства здійснюють правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном: – з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна; – з моменту набуття чинності рішенням сільської ради про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

8.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна виконком сільської ради повідомляє особу, з якою укладено договір про збереження чи користування об’єктом, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина, про розірвання договору.

8.3. Особа, з якою було укладено договір користування майном, яке перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади села не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді). Подальше використання цього майна здійснюється на підставі правочинів, укладених у встановленому порядку.

8.4. Після державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти житлового фонду надає копію рішення суду до виконкому сільської ради для подальшого розподілу житла.

8.5. Об’єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.  

8.6. Спори щодо передачі безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно із вимогами чинного законнодавства у судовому порядку.

 

9. Відповідальність за невиконання Положення

9.1. За приховування фактів про виявлення майна, надання завідомо неправдивої інформації чи зволікання у її наданні, невиконання вимог цього Положення посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, уповноважених виконувати функції управління житловим фондом комунальної власності несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

 Секретар сільської ради                                                                                 І.П.Федаш

Записи закриті.

Категорії
Годинник
Архіви
Счётчик на месяц