‘Інвестиційні проекти’

Паспорт Нововоронцовського району

ПАСПОРТ

НОВОВОРОНЦОВСЬКОГО РАЙОНУ

станом на 01 січня 2011 року

смт. Нововоронцовка

Районний центр – смт Нововоронцовка

Адреса Нововоронцовської районної державної адміністрації:

Пош.інд. 74200 смт.Нововоронцовка вул.Леніна, 10

Код 005533 Телефон: 21335 факс: 21335

Електронна пошта: : rda-voron@yandex.ru

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН

Дата утворення: лютий 1935 року

Площа: 100,5 тис.кв.км, 3,53% від території області

Відстані: від смт.Нововоронцовка до м.Херсона залізницею __-__ км

автошляхом 165 км

Географічні дані: Район розташовано у північно-східному регіоні Херсонської області, на правому березі Каховського водосховища . Через селище та район проходить автодорога державного значення Дніпропетровськ -Херсон. Відстань від районного центру до найближчої залізничної станції Ток Дніпропетровської області – 18 км.

По території району протікають __-_ річок

Найбільші:

Територія району оточено морем ____-___________

Кордони: Межує з Бериславським, Високопільським районами Херсонської області та Апостолівським районом Дніпропетровської області

Адміністративно-територіальні одиниці:

Міст районного значення – _-_

Селищ міського типу – 1

Сільських населених пунктів – _20__

Кількість місцевих рад – 14

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2011 року – 22,3 тис.осіб /за чисельністю – ___ місце/, або __2_ % від населення області,

у тому числі:

сільське – 15,7 тис. чол., або 70,4%

Міське – 6,6 тис. чол., або 29,6%

Коротка історична довідка:

На давність заселення району вказують залишки скіфського поселення, виявлені на околицях Нововоронцовки, а також скіфські баби кочівників ХІ-ХШ ст. Залишки поселення доби пізньої бронзи, скіфо-сарматське городище, поселення перших століть та VІІІ-ІХ ст. н.е. виявлені поблизу села Дудчани. Серед пам’яток історії та архітектури, які можуть зацікавити гостей району – Катерининська верста, що знаходиться на території Осокорівської сільської ради, млин на території ВАТ “Нововоронцовська харчосмакова фабрика”, збудований до 1917 року власником Нейдштатом, будинок колишньої земської школи, маєток графа Воронцова, маєток барона Фальц-Фейна.

Природні ресурси /корисні копалини:

Вапняковий камінь (загальний обсяг запасів 8,3 млн.куб.м., середня потужність шару корисних копалин від 4 до 19 метрів, вапняки оцінені як сировина для виготовлення будівельного вапна, щебінь та пісок з гірських порід, камені стінові з гірських порід); промислові запаси високоякісної термостойкої глини (загальний обсяг запасів 565,2 тис.куб.м.; середня потужність шару 2 – 6 метрів, оцінена як сировина для виробництва цегли, черепиці, кераміки); мінеральна лікувально-столова вода.

Заповідники: відсутні

Структура земельного фонду:

Територія, усього

100,506

тис.га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

77,859 тис. га ( або 0,04 %)

від площ с/г угідь області

із них: рілля

73,641 (або 0,04 %)

тис.га

Ліси й інші лісовкриті площі

5,053 (або 0,03 %)

тис.га

Забудовані землі

1,580 (або 0,02 %)

тис.га

Землі водного фонду

12,730 (або 0,03 %)

тис.га

Інші землі

3,284 (або 0,01 %)

тис.га

Питома вага району в економіці області:

Продукція промисловості

0,5%

Товари народного споживання

-

Валова продукція сільського господарства

4,1%

у тому числі: рослинництво

3,9%

тваринництво

4,7%

Товарообіг

1,5%

Промисловість

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, – _3__ одиниць

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

100,0

Добувна промисловість

33

у тому числі:

видобування енергетичних матеріалів

видобування неенергетичних матеріалів

Обробна промисловість

67

з неї харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

67

Легка промисловість

у тому числі

текстильна промисловість та пошиття одягу

виробництво шкіри та шкіряного взуття

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

Хімічна і нафтохімічна промисловість

у тому числі

хімічне виробництво

виробництво гумових та пластмасових виробів

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів /будматеріалів та скловиробів/

Металургія та оброблення металу

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

у тому числі:

виробництво машин і устаткування

виробництво електричного та електронного устаткування

виробництво транспортного устаткування

Виробництво та розподілення електроенергії газу

Інші галузі

Промислове виробництво

Темп росту за останні три роки у %: 2007 р. – 126%, 2008 – 165,4%, 2009 р. – 73,6%, 2010 р. – 59,1%.

Валова продукція на одну особу, грн. – 831,6

Бартер у промисловості – 0 %, та сільському господарстві – 0%.

Фінансовий стан підприємств: частка збиткових підприємств у 2010 році – 25%

Фінансові та кредитні установи

з/п

Назва

1

Новокаховська філія АППБ “Аваль” Нововоронцовського ТВБВ

2

Херсонський філіал комерційного банку Нововоронцовського відділення “Приватбанку”

3

Нововоронцовське відділення № 5426 ВАТ Державний ощадний банк України

4

ВАТ КБ “Надра”

5

Херсонський філіал комерційного банку ” Кредо- банк”

6

Кредитна спілка «Перше кредитне товариство»

Виконання бюджетів

Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн. – 547,1

Податкові надходження на одну особу, грн. – 647,2

Частка простроченої заборгованості: дебіторської та кредиторської, % відсутня

Іноземні інвестиції

Обсяг на одну особу, дол. США – 1,2 дол. США

Зовнішньоекономічна діяльність

Темп приросту експорту, % – ____

Обсяг експорту на одну особу, дол.США – ___

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн.дол.США – ___

Митниці

Митні переходи:

Кількість

-

Митні пости:

Кількість

-

Автомобільні/залізничні

Кількість

-

Транспортний комплекс і зв’язок

Залізничний транспорт

-

Наявність підприємств

залізничних станцій

-

один.

Авіаційний транспорт

-

Наявність: авіакомпаній

-

один.

аеропортів

-

один.

Автомобільний транспорт

Підприємств (АТП) „ТОВ „Автосвіт”

1

один.

Виконують перевезення

пасажирські

1

вантажні

-

Наявність автомобільних доріг

205,5

км

В тому числі:

територіальні

63,6

км

обласні

77,1

км

районні

64,8

Морський й річковий транспорт

Підприємств

-

один.

Вантажних

-

один.

Пасажирських

-

один.

порти: морських

-

один.

Річкових

-

один.

Зв’язок загального користування: Наявність телефонного зв’язку у містах

-

2000

тис.апаратів

Селах

1740

тис.апаратів

Міських телефонних станцій

1

один.

Сільських телефонних станцій

12

один.

Наявність вишок мобільного зв’язку

17

один.

Кількість абонентів мобільного зв’язку

один.

Кількість основних телефонів на 100 жителів

6,6

один.

Поштові заклади

один.

Кількість працюючих

Наявність відділів у містах

Районних

1

12

Сільських

14

40

Підприємств поліграфії

один.

Кількість працюючих

Дані про засновників (власників)

Нововоронцовська районна державна друкарня

1

5

Підприємство належить до сфери управління Нововоронцовської районної ради, що є розпорядником спільної комунальної власності територіальних громад району

Споживчий ринок

Кількість

Підприємств торгівлі

247

один.

з них: магазинів

195

один.

підприємств ресторанного господарства

31

один.

Зареєстрованих ринків

1

один.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік)

1327,4

грн.

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту району

7,1

%

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу (в середньому за рік)

76,4

грн.

Мале підприємництво

Кількість малих підприємств

28

один.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах

758

чол.

Обсяг виробленої продукції (робіт і послуг)малими підприємствами

117034,9

Тис.грн.

від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) району

27,5

%

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до районного бюджету

10,2

%

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб

618

один.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Виплата пенсій, соціальний допомог

Місячний фонд

6870,6

Тис.грн.

Заборгованість з виплати пенсій

0

грн.

Заборгованість з виплати соціальних допомог

0

грн.

Заробітна плата

Середньомісячна зарплата

1559,0

грн.

Місячний фонд оплати праці

4794,9

Тис.грн.

Рівень життя

Обсяг реальних доходів населення

123600

тис.грн.

Темп росту реальних доходів населення

109,6

%

Номінальний дохід на одну особу

5542,6

грн.

Стан ринку праці

Рівень зайнятості – 56,7%

Рівень безробіття – 3,8 %

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Наука

Один.

Кількість працюючих, чол.

Науково-дослідні установи

-

-

Конструкторські бюро

-

-

Проектні установи

-

-

Філіали НАНУ

-

-

Інші установи

-

-

Освіта

Навчальні заклади

-

Кількість вищих навчальних закладів IV- рівня акредитації , ІІІ – рівня акредитації

-

один.

Чисельність студентів

-

чол.

Чисельність викладачів

-

чол.

Кількість вищих навчальних закладів ІІ – рівня акредитації, І – рівня акредитації,

-

один.

Чисельність студентів

-

чол.

Чисельність викладачів

-

чол.

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

-

один.

Чисельність учнів

-

чол.

Чисельність викладачів

-

чол.

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів

14

один.

Чисельність учнів

2289

чол.

Чисельність вчителів

305

чол.

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)

-

один.

Чисельність учнів

-

чол.

Чисельність вчителів

-

чол.

Кількість постійних дошкільних закладів

14

один.

Чисельність дітей

613

чол.

Кількість персоналу

176

чол.

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-, автолюбителів, інші)

1

один.

Чисельність дітей

186

чол.

Кількість шкільних бібліотек

14

один.

Бібліотечний фонд

38735

один.

Кількість книжкових магазинів

-

один.

Книжковий фонд

-

один.

Охорона здоров’я

Медичні заклади

Кількість лікувальних закладів, поліклінік,

амбулаторій, профілакторіїв

6

один.

Кількість ліжок

110

місць

Кількість лікарів

40

чол.

Кількість середнього медичного персоналу

157

чол.

Кількість санаторіїв-профілакторіїв

1

один.

Кількість ліжок

-

місць

Курортно-оздоровчі будинки відпочинку

-

один.

Кількість ліжок

-

місць

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

47,8

ліжок

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

479

відвід.за зміну

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення

208,2

Кількість ФАПів

13

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

19,1

Кількість аптек

17

Забезпеченість водою

19

Культура

Кількість:

один.

Кількість працюючих, чол.

філармоній

-

консерваторій

-

театрів

-

кінозалів

-

бібліотек

13

20

закладів культури клубного типу

18

55

музеїв (включаючи філіали)

6

1

будинків культури

9

47

центрів дозвілля

-

-

сільських клубів

4

3

клубів бібліотек

5

5

дитячих музичних шкіл

1

14

дитячих шкіл мистецтв

-

-

дитячих художніх шкіл

-

-

Перелік найвизначнішх пам’яток

Кількість пам’яток

один.

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

історії

43

-

архітектури

6

-

мистецтва

природи

археології

інше

Видатні історичні постаті району

У галузі:

ПІБ

Посада, професія, фах

Економіки

Некрут І.С.

Герой соціалістичної праці (механізатор КСП “Україна)

Топчій М.А.

Герой соціалістичної праці (механізатор КСП ім.26 з”їзду)

Дудченко М.К.

Голова колгоспу ім.Леніна, Герой Соціалістичної праці

Історії

-

-

-

-

Культури

Дудка О.І.

Заслужений працівник культури України, керівник ансамблю “Жайвір”

Доценко Ф.В.

Заслужений працівник культури України

науки і освіти

Мілінчук А.П.

Заслужений працівник освіти України, завідуюча Нововоронцовським дошкільним закладом № 1

Дикуха Л.В.

Заслужений працівник освіти України, пенсіонер

Інше

Бережний І.М.

Герой Радянського Союзу

Нагорний М.П.

Герой Радянського Союзу

Карнаушенко М.П.

Герой Радянського Союзу

Релігія

Назви конфесій

К-сть віруючих

Дані про керівництво конфесії, тел.

1

УПЦ Свято-Миколаївського храму

110

Протоієрей Палагнюк Дмитро Григорович

2

Свідки Єгови”

20

Старійшина Симовонник Назар Михайлович

3

Церква ХВЄ

40

Пастир Прус Віктор Ярославович

4

УПЦ святої Трійці

30

Ієрей Барзінков Володимир Іванович

5

Християни віри Євангельської (пятидесятники)

40

Пастир Покотило Володимир Миколайович

6

УАПЦ

40

Ієрей Брус Петро Васильович

7

УПЦ КП

70

Протоієрей Білий Роман Васильович

8

УАПЦ Преображенія Господнього

50

Ієрей Гонтар Володимир Ярославович

9

УПЦ Свято-Успенський храм

90

Ієрей Зайцев Віктор Вікторович

10

УПЦ Свято-Петропавлівський храм

100

Ієрей Зайцев Віктор Вікторович

11

УПЦ КП Пророка Іллі

100

Ієрей Ільницький Ігор Миколайович

12

УПЦ Ікони Божої матері “Призріння служіння”

100

Протоієрей Баран Олександр Володимирович

13

Церква ХВЄ

15

Пастор Заморений Олексій Сергійович

14

УПЦ Свято-Покровська Пресвятої Богородиці

20

Ієрей Літвінов Олександр Володимирович

15

Помісна церква Євангельських Християн-бабтистів (с. Білявка)

20

Просвітер Костін Сергій Григорович

16

УПЦ Петра і Павла

25

Ієрей Зайцев Віктор Вікторович

17

УПЦ Благовіщення

15

Ієрей Літвінов Олександр Володимирович

18

Помісна церква Євангельських християн-бабтистів (смт. Нововоронцовка)

20

Костін Сергій Григорович

19

УПЦ Рожество Іоана

35

Ієрей Літвінов Олександр Володимирович

20

УПЦ Іоана Христителя

50

Ієрей Літвінов Олександр Володимирович

21

Будинок молитви Євангельські християни бабтисти ( с. Осокорі -вка)

20

Пастир Покотило Володимир Микитович

22

УПЦ КП Святого Дмитрія

30

Отець Ільницький Руслан Казимирович

23

УПЦ Парафія Собору Пресвятої Богородиці

30

Ієрей Кадубянський Василій Васильович

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше) – 19;

Спортивні об’єкти

стадіони

2

один.

спортивні зали

18

один.

спортивні площадки

18

один.

фізкультурно-оздоровчі центри

-

один.

Кількість лижних баз

-

один.

Кількість стрільбищ, тирів

3

один.

Плавальних басейнів

-

один.

Тренажерних залів

14

один.

Інші спортивні споруди

23

один.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ

Органи влади

Органи місцевого самоврядування

Кількість, один.

Депутатів

Штатних працівників

Районні ради

1

35

чол.

14

Чол.

Міські ради

-

-

чол.

-

Чол.

Селищні ради

1

30

чол.

19

Чол.

Сільські ради

12

188

чол.

98

Чол.

Виконавчі органи влади

Кількість, один.

Працівників, чол.

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми (всього):

1

73

В т.ч.:

Управління

Відділи

Інспекції

Інші структури

3

7

-

-

30

18

-

-

Виконкоми сільських та селищних рад (всього):

13

111

Голови виконкомів

Заступники голів виконкомів

Секретарі

Бухгалтера

Землевпорядники

Архітектора

Інші

13

-

13

14

13

-

26

13

-

13

14

13

-

58

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади

(управління, представництва)

Чисельність працюючих, чол.

з/п

Назва

1.

Районний відділ статистики

6

2.

Відділення Держказначейства в районі

12

3.

Управління Пенсійного фонду України

23

4.

Міжрайонна податкова інспекція

22

5.

Фінансове управління РДА

10

6.

Районний центр зайнятості

15

7.

Управління державної ветеринарної медицини

27

Дані про судові, правоохоронні та контролюючі органи

з/п

Назва

Чисельність працюючих,

чол.

1

Районне управління юстиції

14

2

Прокуратура району

8

3

Районний суд

18

4

Районний відділ УМВС України в Херсонській області

44

5

Контрольно-ревізійний відділ в районі

3

6

Міжрайонна державна податкова інспекція

22

7

Державна насіннєва інспекція

8

8

Територіальна інспекція з питань праці в районі

1

9

Міжрайонна інспекція екологічної безпеки

1

10

Інспекція Держтехнагляду

1

11

Районний відділ ГУ МНС України в Херсонській бласті

25

12

Агролісомеліорація та агроекологія

1

13

Міжрайонний державний пункт з карантину рослин

1

14

Нововоронцовська дільниця Бериславської інспекції рибної охорони

2

15

Районний підрозділ Великоолександрівської міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Херсонській області

2

Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради, дорадчі

служби, комітети, спілки, інше

зп

Назва

К-сть

членів, чол.

Дані про керівника

1.

Громадська гуманітарна рада при районній державній адміністрації

18

Буренок Світлана Миколаївна – заступник голови районної державної адміністрації

2.

Громадська рада при районній державній адміністрації

34

Чепей Зінаїда Василівна – Гаврилівський сільський голова

3.

Координаційна рада у справах дітей районної державної адміністрації

11

Буренок Світлана Миколаївна – заступник голови районної державної адміністрації

4.

Координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/інфекції – СНІДу

9

Буренок Світлана Миколаївна – заступник голови районної державної адміністрації

5.

Районна міжвідомча рада з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї.

10

Буренок Світлана Миколаївна – заступник голови районної державної адміністрації

6.

Рада з питань оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків

12

Буренок Світлана Миколаївна – заступник голови районної державної адміністрації

7.

Координаційна рада з питань державної служби

8

Бачинська Руслана Федоравна – керівник апарату районної державної адміністрації

8.

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації

12

Ярмак Віталій Олександрович – голова районної державної адміністрації

9

Дорадчий орган щодо здійснення координації дій між суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних обставинах

8

Олійник Михайло Миколайович – начальник відділу у справах сім’ї і молоді районної державної адміністрації

з/п

Народні депутати України обрані в регіонів мажоритарних округах (прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ,

, центр виборчого округу

Партійність,

фракція

-

-

-

-

з/п

Депутати обласної ради

(прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ, №, центр виборчого округу

Партійність,

фракція

2.

Стогній Марина Вільямівна

185

Партія Регіонів

3.

Пелих Віктор Григорович

185

Партія Регіонів

Політичні партій (блоки)

пп

Назва партії

К-сть членів

Дані про керівника парторганізації, посада, тел.

1.

Комуністична партія України

85

Кашпрук Віктор Володимирович, тел.2-10-19

2.

Народна партія України

360

Стародубець Володимир Сергійович, 3-93-99

3.

Селянська партія України

425

4.

Українська селянська демократична партія

5

5.

Партія „Третя сила”

5

Морозова Олена Леонідівна, тел.2-13-23

6.

Наша Україна – Народна самооборона”

218

Сторожук Микола Іванович, тел.2-28-86

7.

Народний Рух України

65

Кшановська Ганна Омелянівна, тел.2-22-49

8.

Соціал-демократична партія України (о)

300

Рохальчук Світлана Миколаївна, тел.2-18-32

9.

Народно-демократична партія

51

Синиця Сергій Володимирович, тел.2-18-78

10.

ВО„Батьківщина”

260

Бідний Михайло Михайлович тел 21683

11.

Соціалістична партія України

68

Терещенко Ірина Іванівна тел 22344

12.

Партія Зелених України

28

13.

Партія Регіонів України

67

Буренок Світлана Миколаївна, тел.2-15-56

14.

Партія „Держава”

3

Балабанов Олександр Михайлович тел.21955

15.

Партія малого та середнього бізнесу

5

Ковба Микола Дмитрович, тел.2-10-27

16.

Демократична партія України

25

Кривошея Валентин Іванович, тел.2-18-30

17.

Партія „Національно-демократичне об’єднання „Україна”

23

Псарюк Ірина Леонідівна

18.

Партія „Молода Україна”

5

Кікіс Петро Михайлович, тел.2-21-14

19.

Партія „Реформи і порядок”

21

20.

Українська народна партія

53

Чорна Н.М.

21.

Українська морська партія

7

Капуста Віктор Артемович, тел.2-11-36

21.

Партія Національно-економічного розвитку України

20

Волченко В.В.

22

Комуністична партія робітників і селян

7

Посохіна Світлана Дмитрівна, тел.2-13-53

23.

Республіканська партія України

106

Железньов Володимир Григорович, 2-24-14

24.

Партія „Ліберальна Україна”

8

Горб Костянтин Петрович, тел.2-29-60

25.

Українська консервативна партія

3

Загоруля Валентина Онуфріївна, тел.2-11-89

26.

Політична партія „Совість України”

3

Глєбов Валерій Михайлович

27.

Партія Захисників Вітчизни

5

Ларіна Людмила Василівна, тел.2-16-35

28.

Всеукраїнське об’єднання „Громада”

10

Гончарова Наталя Вікторівна, тел.2-27-86

29.

Всеукраїнська партія „Трудящих”

20

Забураний Микола Петрович, тел.2-11-74

30.

Партія „Жінки за майбутнє”

300

Мілінчук Алла Павлівна, тел.2-18-44

31.

Народний Рух України за Єдність

Соколовський Віктор Андрійович

32.

Партія вільних селян і підприємців України

Коваль Володимир Миколайович, вул.Суворова, 17

33.

Політична партія «Народно-трудовий союз України» (НТСУ)

Горват Віталій Васильович, вул.Дудченка, 62

34.

Аграрна партія України

Кузьменко Андрій Костянтинович

35

Політична партія “Трудова Україна”

18

36

Партія Християнсько-Демократичний Союз

10

37

Політична партія “ Слов’янський народно – патріотичний союз”

7

38

Партія “ Відродження”

5

39

Українська партія “Зелена планета”

20

40

Всеукраїнське об’єднання лівих “Справедливість”

8

41

Політична партія “Союз лівих Сил”

17

Красовська Ніна Миколаївна тел 21263

42

Партія “ Єдиний центр”

90

Найда Лариса Анатолівна тел21822

43

Політична Партія “Фронт Змін”

37

Литовченко Станіслав Володимирович тел 0671498052

44

Політична Партія “Українські соціал-демократи

21

Довгий Олександр Ілліч тел 0971669112

Громадські організації, об’єднання, спілки

пп

Назва організації, об’єднання, спілки

К-сть членів

Дані про керівника,

посада, тел.

1.

Районна рада ветеранів війни та праці

6274

Клочанюк Роман Онуфрійович тел.2-11-08

2.

Нововоронцовська районна організація Товариства сприяння оборони України

175

Непомящий Миколай Миколайович,

тел.2-10-51

3

Нововоронцовська районна громадська організація “Товариство мисливців району”

70

Каневський Олександр Михайлович,

тел. 2-11-71

4.

Українська соціал-демократична молодь”

5

Горват Віталій Васильович, тел.2-15-39

5.

Український союз жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України”

14

Іусова В.В., тел.2-21-33

6.

Районна громадська організація Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

30

Бабец Дмитро Миколайович тел. 0961166840

7.

Нововоронцовська філія обласної орга-нізації Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів ЗСУ

49

Клочанюк Роман Онуфрійович, голова ради ветеранів, дом.тел. 2-10-52

8.

Нововоронцовська районна організація Всеукраїнського об’єднання “Держава”

42

Васютіна Валентина Миколаївна. – пенсіонер, дом.тел.2-19-55

9

Нововоронцовська районна організація Союзу молоді регіонів України

17

Стогній В.С. тел. 3-72-13

10

Нововоронцовське відділення Громадської організації “ Херсонська обласна асоціація працівників санєпідемслужби”

35

Мелентьєва Віра Василівна, тел. 2-19-91

11

Нововоронцовська районна організація Товариства Червоного Хреста України

45

Флягін Олександр Михайлович,

тел 2-25-90

Благодійні, доброчинні, громадські фонди, організації

з/п

Назва фонду, організації

К-сть членів

Дані про засновника та керівника, посада, тел.

1.

Нововоронцовська селищна благодійна організація “Марія”

16

Калька Олександра Василівна, інженер Нововоронцовського РЕЗ і ЕМ, тел.2-14-91

Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації

з/п

Назва товариства, фонду, організації

К-сть членів

Дані про керівника, посада, тел.

-

-

-

-

Засоби масової інформації

Газети

з/п

Назва

Тираж у місяць, прим.

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

1.

Таврія”

1700

МПП “Таврія”

4

2.

Вісті”

1000

Районна рада, трудовий колектив

3

Електронні ЗМІ

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

-

-

-

-

Телебачення

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

-

-

-

-

Радіо

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

-.

-

-

-

Земельна ділянка №1 с.Осокорівка

 

Інвестиційна площадка
Нововоронцовського району

Земельна ділянка №1”

с. Осокорівка

Інвестиційна площадка знаходиться в 5 кілометрах південно-західного напрямку від смт Нововоронцовка, по автодорозі державного значення Дніпропетровськ-Херсон (автодорога Т-04-03). Територія ділянки частково асфальтована, навколо лісонасадження.

Потенційним інвесторам пропонується надання в довгострокову оренду з подальшою реалізацією земельна ділянка загальною площею 2,0 га. для будівництва АЗС, кемпінгів, або іншого застосування.

В межах розташування зазначеної земельної ділянкиє в наявності усі необхідні інженерно-технічні мережі та під’їзди з твердим покриттям, територія ділянки частково заасфальтована.

Ефективне використання земельної ділянки, розташованої вздовж автодороги, дозволить поширити якісне та комплексне обслуговування всіх категорій населення, що користується автотранспортом.

Земельна ділянка знаходиться вздовж автодороги державного значення Дніпропетровськ-Херсон. Запропоновані до будівництва об’єкти відсутні вздовж траси, що проходить через територію району.

Реалізація цієї пропозиції передбачається за рахунок власних коштів потенційного інвестора. Структура інвестицій залежатиме безпосередньо від обраного інвестором проекту.

Інвестиції по будівництву об’єкту інвестору не повертаються, об’єкт належатиме інвестору на правах власності. Покриття витрат інвестора по реалізації проекту можливе за рахунок отриманих прибутків від забезпечення його подальшого функціонування.

Одна з умов участі в проекті – це обов’язкове створення юридичної особи на території району та забезпечення подальшого функціонування об’єкту.

Анкета інвестиційної пропозиції

Земельна ділянка №1

с. Осокорівка

Анкета власника проекту

Назва
юридичної особи, ініціатора пропозиції

Нововоронцовська
районна державна адміністрація

2.

E-mail,
контактний телефон

тел:(+3005533)2-12-31,факс: 2-13-35,

е-mail:rda-voron@yandex.ru

3.

Дата
створення юридичної особи

21.05.1997

4.

Юридична
адреса

24200,
Херсонська обл.., смт.Нововоронцовка
вул.Леніна ,10

5.

Галузь

Державне
управління

6.

Суть
інвестиційної пропозиції, яку
передбачається презентувати на Форумі

Облаштування
та ефективне використання земельної
ділянки, розташованої вздовж автодороги
державного значення Дніпропетровськ-Херсон,
шляхом будівництва АЗС, кемпінгу

7.

Орієнтовна
сума інвестицій

2,0
млн.грн

8.

Інша
додаткова інформація

Будівництвонового об»єктуз
подальшим здійсненнямінвесторомгосподарської
діяльності на основі створення
юридичної особи.

Анкета бізнес-пропозицій

Область

Херсонська

Район

Нововоронцовський

Місто
/ село

село
Осо корівка

Найменування
інвестиційного проекту

Земельна ділянка №1”

с.
Осокорівка

Форма
власності

Державна

організаційно-правова
форма

землі
запасу Осокорівської сільської ради
несільськогосподарського призначення

характеристики земельних ділянок

назва
населеного пункту

с. Осокорівка

власник
землі

Осокорівська сільська рада
(за межами населеного пункту)

загальна
площа (га)

2 га

можливе призначення земельної ділянки

АЗС, кемпінг

Стан
ґрунтів, потреба планування

Територія спланована

наявність
проекту будівництва

Відсутній

Права
користування (власність, оренда)

Довгострокова оренда , продаж

Ціна
(орендна плата) за 1 м2 (грн.)

договірна

Відстань
до джерела підключення водопостачання
(м)

5 км

Відстань
до місця підключення каналізації (м)

Відсутня

Відстань
до джерела підключення газопостачання
(м)

Відсутнє

Відстань
до джерела підключення електропостачання
(м)

0,5 км ,ЛЕП-35 кВ

Відстань
до автомагістралі (км)

0,5 км ( автодорога державного
значення Т-04-03)

Відстань
(за наявності) до залізничної колії
(км)

25 км

Відстань
(за наявності) до аеропорту (км)

160 км

Відстань
до обласного центру (км)

160 км

Інші
відомості

Знаходитьсяв 5 кілометрах південно-західного напрямку від смт  Нововоронцовка, по автодорозі державного значення Дніпропетровськ-Херсон.
Територія ділянки частково асфальтована, навколо лісонасадження.

контактна
особа:посада

Голова районної державної
адміністрації – Федорнак
Василь Іванович

телефон,
факс, e-mail

тел:(+3005533)2-12-31,факс: 2-13-35,

е-mail: rda-voron@yandex.ru

Кількість населення (осіб)

3,0 тис.чол.

Територіальна громада

Осокорівської с/ради

Результати  (результати, що очікуються) громадських слухань

Земельна ділянка визначена як
ділянка інвестиційного призначення

Резюме до інвестиційної пропозиції

 

1.

Опис
інвестиційної пропозиції

Потенційним інвесторам
пропонується надання в довгострокову
оренду з подальшоюреалізацією
земельна ділянка загальною площею
2,0 га. для будівництва АЗС, кемпінгів,
або іншого застосування.

2.

Наявні
активи (матеріально-технічна база)

В межах розташування зазначеної
земельної ділянкиє в наявності усі
необхідні інженерно-технічні мережі
та під’їзди з твердим покриттям,
територія ділянки частково
заасфальтована.

3.

Характеристика
ринку

ефективне використання
земельної ділянки, розташованої
вздовж автодороги, дозволитьпоширити
якісне та комплексне обслуговування
всіх категорій населення, що
користується автотранспортом

4.

Конкурентні
переваги

Земельна ділянка знаходиться
вздовж автодороги державного значення
Дніпропетровськ-Херсон. Запропоновані
до будівництва об»єкти відсутні
вздовж траси, що проходить через
територіюрайону .

5.

Аналіз існуючих ризиків

Дослідження не проводилося.

6.

Структура
необхідних інвестицій

Реалізація цієї пропозиції
передбачається за рахунок власних
коштів потенційного інвестора.
Структура інвестицій залежатиме
безпосередньо від обраного інвестором
проекту.

7.

Точка
беззбитковості проекту

0,04 роки

8.

Період
окупності проекту

2 роки

9.

Строк
повернення інвестицій

Інвестиції по будівництву
об’єкту інвестору не повертаються,
об’єкт належатиме інвестору на
правах власності. Покриття витрат
інвестора по реалізації проекту
можливе за рахунок отриманих прибутків
від забезпечення його подальшого
функціонування.

10.

Умови
участі в проекті, що пропонуються
інвестору

Обов’язкове створення
юридичної особи на території району
та забезпечення подальшого
функціонування об’єкту.

Анкета інвестиційної пропозиції

Земельна ділянка
№1 с. Осокорівка

(повна назва інвестиційної пропозиції)

Район

Нововоронцовський

Місто
/ село

село Осокорівка

Галузь

Державне
управління

Загальна інформація про заявника

(в цій частині вказуються відомості про заявника проекту)

Назва
підприємства

Нововоронцовська
районна державна адміністрація

Реквізити підприємства:

24200, Херсонська обл..,
смт.Нововоронцовка вул.Леніна ,10,
тел:(+3005533)2-12-31,факс: 2-13-35, е-mail:

rda-voron@yandex.ru

Керівник підприємства

Голова
районної державної адміністрації —
Федорнак Василь Іванович

Форма і структура
власності

Державна

Статутний
фонд підприємства (тис
.
дол. США)

-

Чисельність
працівників

-

Основна
продукція підприємства

-

Оборот підприємства
по основному виробництву

-

Інформація про інвестиційну пропозицію

Назва
інвестиційного проекту

„Земельна
ділянка №1” с. Осокорівка

Суть
інвестиційного проекту

Облаштування
та ефективне використання земельної
ділянки, розташованої вздовж автодороги
державного значення Дніпропетровськ-Херсон,
шляхом будівництва АЗС, кемпінгу

Виробництво
продукції за проектом

-

Запланований річний обсяг реалізації
продукції

-

Стан готовності/розробки та ресурсне
забезпечення інвестиційного проекту

2 га

Розташування об’єкта

Херсонська
область Нововоронцовський район
с.
Осо корівка.
0,5 км (
автодорога державного значення
Т-04-03), відстань до порту (Херсон) 160 км,
порту (Скадовськ) 250 км, залізничної
станції 25 км

Комунікації

Відстань до
джерела підключення водопостачання
5 км, Відстань до джерела підключення
електропостачання 0,5 км ,ЛЕП-35 кВ.

Загальний
обсяг інвестицій, (млн.грн)

в тому
числі:

-
власні кошти

- потреба в інвестиціях

потреба в
інвестиціях – 2,0 млн.грн

Організаційна форма
співробітництва

Будівництво
нового об’єкту з подальшим здійсненням
інвестором господарської діяльності
на основі створення юридичної особи.

Форма
залучення інвестицій

Інвестиції по
будівництву об’єкту інвестору не
повертаються, об’єкт належатиме
інвестору на правах власності. Покриття
витрат інвестора по реалізації проекту
можливе за рахунок отриманих прибутків
від забезпечення його подальшого
функціонування.

Участь у проекті
заявника

Обов’язкове
створення юридичної особи на території
району та забезпечення подальшого
функціонування об’єкту.

Термін окупності
проекту

2 роки

Інша додаткова
інформація

Будівництво
нового об’єкту з подальшим здійсненням
інвестором господарської діяльності
на основі створення юридичної особи.

Інформація для
контактів

Заступник
голови районної державної адміністрації
(05533) 21141

 

Категорії
Годинник
Архіви
Счётчик на месяц